Włókno antymaterii

Z Wszechświat
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Włókna antymaterii - element wielkoskalowej struktury Wszechświata, są to struktury analogiczne do włókien, jednakże zbudowane z antymaterii.

Ze względu na to, że foton i antyfoton są takimi samymi cząstkami, obserwowane włókna antymaterii wyglądają tak samo jak "zwykłe" włókna.

Istnienie włókien antymaterii

Włókna antymaterii to hipotetyczna struktura, ich istnienie wynika z założeń Nowej Teorii:

  • Symetryczny Wszechświat zawiera taką samą ilość materii i antymaterii - dlatego antymateria musi być jego integralnym składnikiem.
  • Nie ma powodów, aby uważać, że antymateria jest niewidoczna, ponieważ emituje widzialne antyfotony, tożsame z fotonami.
  • Nie ma powodów, aby uważać, że antymateria znajduje się w innej części Wszechświata, lub przyjęła inne formy od materii, ponieważ właściwości antymaterii są "lustrzane" do materii.
  • Włókna antymaterii odpychają się z włóknami materii, co jest przyczyną rozszerzania Wszechświata.
  • Włókna antymaterii nie stykają się ze sobą bezpośrednio, bo wywołałoby to emisję ogromnej ilości energii podczas anihilacji. Przestrzenią styku są pustki.

Opozycyjne teorie

Część naukowców uważa, że antymateria nie występuje we Wszechświecie. Pośrednim argumentem za tym, że cały obserwowany wszechświat jest zbudowany ze zwykłej materii, są negatywne próby zaobserwowania promieniowania powstającego podczas anihilacji koinomaterii i antymaterii. Gdyby we wszechświecie istniały duże skupiska antymaterii, musiałyby też istnieć obszary graniczne, gdzie zwykła materia wyrzucona z galaktyk spotykałaby się z antymaterią wyrzuconą z „antygalaktyk” i dochodziłoby do anihilacji i uwolnienia znacznych energii w postaci promieniowania. Promieniowania takiego jednak nie obserwujemy, co świadczy, że obserwowany Wszechświat nie zawiera znaczących obszarów zbudowanych z antymaterii.

Polemika i wyjaśnienie według nowej teorii

We wcześniejszych etapach ewolucji Wszechświata wskutek odpychania się materii i antymaterii doszło do utworzenia pustek oraz włókien. Rozległe pustki ograniczają styk cząstek z antycząstkami, dzięki temu Wszechświat rozszerza się stabilnie, a jako skutek anihilacji obserwujemy jedynie relatywnie niewielkie promieniowanie tła.


Czytaj w innym języku
Read in English: Antimatter galaxy filament

Kategoria:Materia i antymateria

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia