Strona główna

Z Wszechświat
Wersja Piosaw79 (dyskusja | edycje) z dnia 18:40, 8 lut 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witryna zawiera materiały, które składają się na nową Teorię Budowy Wszechświata, zwanej dalej Nową Teorią. Autor witryny prosi o współpracę wszystkich ekspertów z omawianych dziedzin, aby włączając się do dyskusji przyczynili się do rozwoju teorii lub jej obalenia.

Spis treści

Problemy współczesnych teorii budowy Wszechświata

Współczesna wiedza dotycząca budowy Wszechświata jest niespójna. Wyobrażamy sobie, że Wszechświat zbudowany jest z materii, a powstał w Wielkim Wybuchu, który nie był wybuchem, tylko proporcjonalnym rozszerzeniem. Obserwujemy promieniowanie tła, dociekając jego źródeł w początkach Wszechświata.

Jednocześnie wiemy, że rozszerzanie Wszechświata wciąż trwa i przyśpiesza. Ale co napędza ten proces? Została stworzona dla tej potrzeby ciemna energia. Brzytwa Ockhama mówi: nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę. A właśnie ten sztuczny byt, ciemna energia, wydaje się rozpychać Wszechświat, tak że rozszerza się on coraz szybciej.

Wiemy, że foton i antyfoton jest to ta sama cząstka, więc obserwując odległe galaktyki nie wiemy czy zbudowane są z materii czy antymaterii. Zastanawiamy się, gdzie się podziała antymateria, jednocześnie eliminując jej występowanie z Wszechświata na podstawie braku obserwacji gigantycznego promieniowania powstającego wskutek anihilacji.

Budując w model Wszechświata z materii, ciemnej materii i ciemnej energii, dochodzimy do sytuacji, w której Wszechświat wydaje się bardzo asymetryczny: ciemna energia to 74% masy, ciemna materia - 22%, zwykła materia - 4%. Brak w tym modelu równoważącej materię ujemnej masowo antymaterii, co sprawia, że model ten pozostawia więcej pytań niż daje odpowiedzi.

Nowa Teoria

Osobny artykuł: Teoria Budowy Wszechświata

Nowa Teoria zmienia obraz Wszechświata. Wiemy, że Wszechświat w makroskali składa się z włókien. Włókna to gigantyczne nici zbudowane z gromad i supergromad galaktyk, ciągnące się na przestrzeni dziesiątek megaparseków. Pomiędzy włóknami znajdują się pustki. Według Nowej Teorii część włókien budujących Wszechświat zbudowanych jest z antymaterii. Włókna zbudowane z materii i antymaterii wg Nowej Teorii ukształtowały się wskutek odpychania. Odpychanie materii i antymaterii zostało wywołane energią anihilacji. Właśnie odpychanie ukształtowało włókna materii, włókna antymaterii oraz pustki pomiędzy nimi. W tych pustkach wciąż znajdują się resztki cząstek i antycząstek, głównie atomów wodoru, helu, antywoduru i antyhelu. Ich zderzenia emitują promieniowanie tła, a energia powstająca w pustkach napędza dalsze odpychanie się włókien materii i antymaterii.

Logiczne podstawy Nowej Teorii

 • Kosmiczną inflację łatwo wyobrazić sobie jako efekt równomiernie odpychających się włókien materii i antymaterii.
 • Pomimo że cząstki i antycząstki nie muszą odpychać się, obłok wodoru i obłok antywodoru w przestrzeni kosmicznej mogą odepchnąć się wskutek wystąpienia emisji ogromnej ilości energii. Energia taka powstałaby w procesie anihilacji na granicy styku obu obłoków. Przypuszczam, że w jej wyniku obłoki mogą odepchnąć się od siebie, tak jak kostka sodu podskakuje, gdy się ją wrzuci wody (gdyby nie grawitacja, kostka sodu odleciałaby w przestrzeń kosmiczną ;)
 • Dzięki odpychaniu włókien materii i antymaterii nie potrzebujemy tworzyć nowego bytu pt. ciemna energia.
 • Odpychanie włókien materii i włókien antymaterii tłumaczyłoby powstanie samych włókien oraz pustek pomiędzy nimi.
 • Promieniowanie tła byłoby obserwowalnym na Ziemi skutkiem anihilacji cząstek wodoru i helu w pustkach, równomiernie rozłożonych po całym Wszechświecie, co jest zgodne z oczekiwaniami względem tego procesu.
 • Nowa Teoria tłumaczyłaby jednorodność promieniowania tła, jak i jego niewielkie odchylenia. Odchylenia te mogłyby powstawać w przestrzeniach, gdzie włókna materii i antymaterii oddziela pustka mniejsza lub większa od przeciętnej pustki we Wszechświecie.
 • Wszechświat uzyskuje pożądaną symetrię, materii i antymaterii jest w nim tyle samo.

Różnice pomiędzy Nową Teorią, a innymi teoriami

 • Nowa Teoria neguje istnienie ciemnej energii, oferując w jej miejsce energię anihilacji w pustkach pomiędzy włóknami.
 • Nowa Teoria zakłada występowanie tej samej ilości materii i antymaterii we Wszechświecie, podczas gdy większość współczesnych uczonych zakłada, że antymateria nie występuje w wielkich ilościach we Wszechświecie.
 • Według większości uczonych szacunkowy rozkład mas we Wszechświecie jest następujący: ciemna energia - 74%, ciemna materia - 22%, „zwykła” materia - 4% masy Wszechświata.
 • Według Nowej Teorii rozkład rozkład mas we Wszechświecie jest następujący: 15% materia, 85% ciemna materia, -15% antymateria, -85% ciemna antymateria, co daje łączną masę 0.
 • Nowa Teoria łączy promieniowanie tła z energią anihilacji w pustkach i rozszerzaniem Wszechświata, podczas gdy większość współczesnych uczonych łączy promieniowanie tła z początkami Wszechświata.
 • Nowa Teoria neguje istnienie kosmicznych strun.

Wszystkie artykuły alfabetycznie

Czytaj w innym języku
Read in English: Main Page
Читать на русском языке: Заглавная страница
Lire en français: Accueil
Lesen in Deutsch: Hauptseite
Leer en español: Página principal
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia