Pustka

Z Wszechświat
Wersja Piosaw79 (dyskusja | edycje) z dnia 20:44, 15 mar 2013

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pustka – obszar przestrzeni kosmicznej o rozmiarach w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset milionów lat świetlnych, znajdujący się pomiędzy gromadami i supergromadami galaktyk, zgrupowanymi we włókna. Pustki pełnią rolę przestrzeni granicznej, dzielącej włókna materii od włókien antymaterii. Powstały wskutek odpychania się włókien materii od włókien antymaterii.

W przestrzeni pustek wciąż znajdują się niewielkie ilości materii i antymaterii, które nawzajem anihilują się. Proces ten prowadzi do powiększania się pustek, jednocześnie przyczynia się do oczyszczania pustek z materii i antymaterii. Proces ten prowadzi również do emisji promieniowania tła, którego temperatura daje nam możliwość oszacowania, że pustki zawierają 75% wodoru i 25% helu. Mając na uwadze symetryczną budowę Wszechświata, zakładamy że w pustkach cząstki wodoru i helu zderzają się z cząstkami antywodoru i antyhelu.

Wpływ pustek na strukturę Wszechświata

Wszechświat w promieniu 500 milionów lat świetlnych, widoczne najbliższe włókna i mniejsze pustki Pustki są kluczem do harmonijnego rozszerzania Wszechświata. W procesie ewolucji Wszechświata pustki za sprawą anihilacji oczyszczane się cząstek i antycząstek, a także powiększą się. Z czasem zderzenia cząstek i antycząstek będą coraz rzadsze. Ilość cząstek i antycząstek w pustkach jest relatywnie niewielka i powoduje to generowanie w procesie anihilacji mniej więcej stałej, malejącej z czasem ilości energii, którą obserwujemy jako mikrofalowe promieniowanie tła. Energia ta wciąż napędza rozszerzanie Wszechświata. Wszechświat dzięki niej rozszerza się coraz szybciej, jednocześnie zachowując włóknistą strukturę.

Przeciętna pustka

Wg Nowej Teorii pustki różnią się rozmiarem zajmowanej przestrzeni jednakże ich rozmiar jest skorelowany dodatnio z energią anihilacji wewnątrz pustki. Oznacza to, że jeśli w pustce skala anihilacji zwiększy się powyżej przeciętnej, pustka powiększy się, rozciągając galaktyczne włókna i pomniejszając przestrzeń sąsiadujących pustek. Pustki dążą do wyrównania energii anihilacji w sposób analogiczny do wyrównywania ciśnień w atmosferze. Konsekwencją jest jednorodność promieniowania tła, jak i niewielkie odchylenia od tej jednorodności.

Przyszłość pustek

Rozmiar pustek wciąż się powiększa. Wskutek kolizji ilość cząstek i antycząstek w pustkach stopniowo spada. Wzrost prędkości rozszerzania się Wszechświata jest wprost proporcjonalny do ilości cząstek w pustkach. Kiedy ilość cząstek w pustkach spadnie do zera, wzrost prędkości ekspansji Wszechświata zatrzyma się, a promieniowanie tła zaniknie.

Czytaj w innym języku
Read in English: Void
Читать на русском языке: Войд
Lire en français: Vide
Lesen in Deutsch: Void (Kosmologie)
Leer en español: Vacío
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia