Odpychanie

Z Wszechświat
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odpychanie materii i antymaterii - założenie, że w przypadku kontaktu dwóch obłoków, jednego składającego się z materii, drugiego z antymaterii, dojdzie do odepchnięcia się obłoków od siebie i stopniowego powstawania pustki pomiędzy nimi. Podstawą założenia jest fakt, że na granicy styku obłoków musi dojść do anihilacji materii i antymaterii, co wyzwala ogromne ilości energii. Energia ta rozchodzi się promieniście, odpychając napierające cząstki od siebie. Odrzucone promieniście cząstki wyhamowują odpowiednio materię i antymaterię, powodując w dalszej konsekwencji odepchnięcie się obłoków od siebie.

Rola odpychania w powstawaniu pustki i włókien

W celu łatwiejszego wyobrażenia sobie odpychania możemy wyobrazić sobie kostkę sodu wrzuconą do wody. Wskutek zachodzącej rekcji, wyzwalającej energię, kostka podskakuje na wodzie, odpychana od lustra wody w przeciwnym kierunku. Gdyby kostki nie przyciągała grawitacja, obie substancje odepchnęłyby się od siebie. Zakładamy, że w podobny sposób zachowają się obłoki materii i antymaterii - odepchną się.

To hipotetyczne (!) założenie jest jedną z podstaw nowej teorii. Zakładamy, że w początkowym okresie formowania Wszechświata wskutek odpychania się zmieszanych ze sobą obłoków materii i antymaterii doszło do utworzenia się obszarów zagęszczeń materii, antymaterii oraz pustki pomiędzy nimi. Dalsze oczyszczanie pustek wywoływało dalsze zagęszczanie się materii. Tak zagęszczona materia w trakcie ewolucji Wszechświata przekształciła się w strukturę włókien.
Czytaj w innym języku
Read in English: Repulsion

Kategoria:Materia i antymateria Kategoria:Pustka

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia