Foton i antyfoton

Z Wszechświat
(Przekierowano z Foton)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Foton i antyfoton - cząstka elementarna nie posiadająca ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o masie spoczynkowej równej zero (m0 = 0), liczbie spinowej s = 1 (fotony są bozonami). Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych i wykazują dualizm korpuskularno-falowy, są równocześnie falą elektromagnetyczną. Fotony poruszają się z prędkością światła. Jedynie czarne dziury mają wystarczająco silne pole grawitacyjne, by móc uwięzić światło wewnątrz horyzontu zdarzeń.

Fotony i antyfotony są dokładnie takie same. Sprawia to, że obserwując włókna Wszechświata nie jesteśmy w stanie określić, czy włókno zbudowane jest z materii czy antymaterii.

Czytaj w innym języku
Read in English: Photon, antiphoton
Читать на русском языке: Фотон, антифотон
Lire en français: Photon, antiphoton (fr)
Lesen in Deutsch: Photon, Antiphoton
Leer en español: Fotón, antifotón
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia