Ewolucja Wszechświata

Z Wszechświat
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ewolucja Wszechświata - procesy zachodzące we Wszechświecie i zmieniające jego formę.

Formowanie włókien

Nowa Teoria zakłada, że odpychanie stworzyło obszary o obniżonej i podwyższonej gęstości. Co za tym idzie, do formowania ogromnych gwiazd pierwszej generacji dochodziło właśnie w obszarach o podwyższonej gęstości materii lub antymaterii.

Oczyszczenie pustek

Nowa Teoria zakłada, że zderzenia cząstek z antycząstkami przyczyniają się do dalszego powiększania pustek i w konsekwencji zmniejszania ich gęstości. Dodatkowo podczas anihilacji masa zderzających się cząstek zamieniana jest na energię.

Oczyszczanie pustek jest zjawiskiem powolnym. We wszystkich pustkach w całym Wszechświecie generowana jest podobna ilość energii. Dowodem na to jest promieniowania tła, którego energia jest bardzo zbliżona niezależnie od miejsca we Wszechświecie.

Przyszłość Wszechświata

Przestrzeń pustek wciąż się powiększa. Nowa Teoria zakłada, że wskutek rozszerzania pustek oraz anihilacji zagęszczenie cząstek i antycząstek w pustkach będzie coraz niższe. Możemy przypuszczać, że Wszechświat będzie się rozszerzał i tempo rozszerzania będzie wciąż wzrastać do momentu, w którym energia anihilacji spadnie do wartości, przy której nie będzie w stanie podtrzymać tego procesu.

Przyszłość Wszechświata będzie zależna od grawitacji, w szczególności ciemnej materii i ciemnej antymaterii. Możemy rozważyć następujące scenariusze:

 1. Jeśli siły grawitacji będą w stanie przyciągnąć do siebie oddalone włókna:
  • Możemy rozważać stopniowe przybliżanie się włókien i "powolne wypalanie" materii i antymaterii wskutek anihilacji, jednak trudno wyobrazić sobie "powolne wypalanie" w momencie, kiedy doszłoby do kontaktu ciemnej materii z ciemną antymaterią.
  • Przy założeniu kontaktu ciemnej materii i ciemnej antymaterii można przypuszczać, że dojdzie do anihilacji ogromnych mas cząstek, co może wyzwolić ogromne ilości energii.
  • Możemy rozważać czy ilość energii powstała przy anihilacji ciemnej materii i ciemnej antymaterii będzie w stanie pokonać grawitację ciemnej (anty)materii.
 2. Jeśli siły grawitacji nie będą w stanie przyciągnąć oddalonych włókien:
  • Możemy sobie wyobrażać dalsze rozszerzanie Wszechświata, przy mniej więcej stałym tempie ekspansji, na który wpływ ma już tylko grawitacja.
  • Możemy wyobrażać sobie wielkie rozbłyski anihilacji, do których doszłoby w przypadku kolizji materii z antymaterią, jeśli pustki przestałyby "rozpychać" włókna. Możemy zastanawiać się, jaki wpływ na resztę Wszechświata miałaby taka lokalna kolizja.
Czytaj w innym języku
Read in English: Evolution of the Universe

Kategoria:Strona w budowie Kategoria:Ewolucja Wszechświata

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia