Antymateria

Z Wszechświat
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Antycząstki to cząstki elementarne lustrzane do występujących w zwykłej materii (np. antyprotony, antyneutrony, pozytony itp.). Posiadają przeciwny znak ładunku elektrycznego oraz wszystkich addytywnych liczb kwantowych. Niektóre cząstki (np. foton) są identyczne z własnymi antycząstkami. Antymateria we Wszechświecie występuje w tej samej ilości, co materia, budując kosmiczne włókna.

W momencie kontaktu cząstek antymaterii z materią obie cząstki ulegają anihilacji. Energia związana z masą spoczynkową anihilujących cząstek zostaje zamieniona na energię promieniowania elektromagnetycznego lub energię kinetyczną lżejszych cząstek. W obszarach granicznych, którymi są pustki nieustannie zachodzi anihilacja, której skutkiem jest obserwowane z Ziemi promieniowanie tła.

Nowa Teoria zakłada, że wszystkie cząstki posiadają swoje odpowiedniki w antymaterii. Antymateria, podobnie jak materia, tworzy antypierwiastki, jak np. otrzymany w CERN antywodór. Nowa Teoria zakłada również istnienie ciemnej antymaterii, powstającej wskutek zapadania grawitacyjnego gwiazd zbudowanych z antymaterii.

Antymateria we Wszechświecie

Wszechświat zawiera jednakowe ilości materii (koinomaterii) i antymaterii. Symetria ilości cząstek i antycząstek to jedno z podstawowych założeń Nowej Teorii.

Podczas bariogenezy doszło do utworzenia tej samej ilości cząstek i antycząstek. Część z nich uległo anihilacji podczas ewolucji Wszechświata. Dzięki skupieniu materii i antymaterii we włókna rozdzielone pustkami, styczność cząstek i antycząstek jest ograniczona. Pomimo to w pustkach cały czas dochodzi do anihilacji, czego efektem jest wciąż przyśpieszająca ekspansja Wszechświata oraz obserwowane z ziemi promieniowanie tła.

Alternatywne teorie

Pośrednim argumentem za tym, że cały obserwowany wszechświat jest zbudowany ze zwykłej materii, są negatywne próby zaobserwowania promieniowania powstającego podczas anihilacji koinomaterii i antymaterii. Gdyby we wszechświecie istniały duże skupiska antymaterii, musiałyby też istnieć obszary graniczne, gdzie zwykła materia wyrzucona z galaktyk spotykałaby się z antymaterią wyrzuconą z „antygalaktyk” i dochodziłoby do anihilacji i uwolnienia znacznych energii w postaci promieniowania. Promieniowania takiego jednak nie obserwujemy, co świadczy, że obserwowany Wszechświat nie zawiera znaczących obszarów zbudowanych z antymaterii.

Polemika i wyjaśnienie według nowej teorii

We wcześniejszych etapach ewolucji Wszechświata wskutek odpychania się materii i antymaterii doszło do utworzenia pustek oraz włókien. Rozległe pustki ograniczają styk cząstek z antycząstkami, dzięki temu Wszechświat rozszerza się stabilnie, a jako skutek anihilacji obserwujemy jedynie relatywnie niewielkie promieniowanie tła.

Czytaj w innym języku
Read in English: Antimatter
Читать на русском языке: Антиматерия
Lire en français: Antimatière
Lesen in Deutsch: Dunkle Materie
Leer en español: Materia oscura
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia