Anihilacja

Z Wszechświat
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Anihilacja - proces oddziaływania cząstki z odpowiadającą jej antycząstką, podczas którego cząstka i antycząstka zostają zamienione na fotony o sumarycznej energii równoważnej masom cząstki i antycząstki, zgodnie ze wzorem Einsteina E=mc2.

Dzięki zachodzącym w pustkach wysokoenergetycznym procesom anihilacji, Wszechświat rozszerza się.

Wpływ anihilacji na rozszerzanie Wszechświata

Aktualnie procesy anihilacji zachodzą w pustkach czego dowodem jest emitowane przez pustki promieniowanie tła. Anihilacja z punktu widzenia klasycznej elektrodynamiki jest zamianą materii w promieniowanie elektromagnetyczne. Podczas anihilacji w pustkach wyzwalane są ogromne ilości energii, która odpowiada za odpychanie kosmicznych włókien materii od włókien antymaterii, dzięki czemu Wszechświat rozszerza się.


Czytaj w innym języku
Read in English: Annihilation
Lire en français: Annihilation
Читать на русском языке: Аннигиляция
Lesen in Deutsch: Annihilation
Leer en español: Anihilació


Kategoria:Materia i antymateria Kategoria:Pustka

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia